M E N U
整形外科  
   
 

   
   
 
我來看整形外科對嗎?
美容整形(雙眼皮、去眼袋、隆鼻、狐臭、隆下巴、隆乳、拉皮、抽脂、磨皮、修疤、除痣、除斑)、先天畸形(唇裂、顎裂及各種臉部畸形、多指症、併指症及其他手術先天性畸形)、手外科(一切手部外傷、骨折)、頭頸部腫瘤(良性及惡性腫瘤)、燙傷或疤痕、一般整形(全身皮膚各種良性、惡性腫瘤及潰爛)
醫療服務
 

水刀抽脂
顯微鏡
脂肪離心機
 

   
 
本科新知