M E N U
小兒外科  
   
 

   
   
 
我來看小兒外科對嗎?
18歲以下,疝氣修補、陰囊水腫切除、隱睪矯正、包皮手術、尿道下裂矯正、泌尿道畸形及尿液逆流矯正、腫瘤切除、胃腸道及肝膽手術、肛門疾病、
醫療服務
 

小兒外科手術
先天性畸形術前訪視
 

   
 
本科新知