M E N U
植牙科  
   
 

   
   
 
我來看植牙科對嗎?
人工植牙是利用人造的材料所製造的人工牙根,種植於上顎或是下顎的齒槽骨當中,成為地基以便支撐在人工牙根上面連接的牙冠或是牙橋。
醫療服務
 

人工植牙科術
植牙放射診斷
人工植牙相關之軟、硬組織手術
人工植牙式義齒
矯正錨定植牙手術
植牙照護
 

   
 
本科新知