M E N U
林億倫Allen E. Lin
住院醫師
門診掛號
專科/中心
眼科
主治
翼狀贅片
霰粒腫切除
顯微拆線
眼結石摘除術
糖尿病性視網膜雷射手術
學歷
臺北醫學大學 醫學系
美國加州大學柏克萊分校 (細胞分子生物學-神經學)
經歷
雙和醫院眼科住院醫師
教職