M E N U
羅偉倫Wei-Lun Lo
專任主治醫師
門診掛號
專科/中心
神經外科,加馬刀治療中心
主治
神經急重症加護照護
頭部外傷
出血性腦中風
退化性脊椎病變
學歷
臺北醫學大學醫學系
經歷
雙和醫院 神經外科主治醫師
雙和醫院 神經外科住院醫師
前高雄長庚腦神經外科 總住院醫師
前基隆長庚外科部住院醫師
教職