M E N U
牙周病能不能治好?
發佈日期:104/07/30

牙周病主要是因為牙周組織遭受到破壞。某些程度上的破壞是可以復原的,但大部分的牙周破壞無法恢復到最初健康的情形,也就是大部分牙周病的破壞是不可逆的。

治療重點在於避免疾病的繼續進展,維持牙齒的功能,之後再考量美觀的需求。治療的過程除了牙周病醫師的診治外,更重要的,是病患長期維護的過程,因為牙齒以及牙周清潔上,一旦有所疏忽,牙菌斑的堆積容易造成牙周病的復發,影響治療的結果。

因此,牙周病的治療是在控制牙周組織繼續破壞,病患對自己口腔清潔不可忽略,唯有醫病相互配合,才能有妥善的療效。

 

台北醫學大學‧部立雙和醫院牙科部 關心您的健康

                                                            聯絡電話(02)2249-0088分機2554~2556分類:牙周病科
--%>