M E N U
護理衛教~小叮嚀
發佈日期:106/07/25
骨科衛教知識上肢復健運動篇1.2、下肢復健運動篇1.2.3、冰敷加壓
                            頸椎術後護理腰椎術後護理
                            髖關節置換術後日常護理髖關節置換術後上下車技巧
                            膝關節運動器旋轉肌腱術後護理十字韌帶術後護理 
                           


分類:全院
--%>